IhaNova Oy
Konsultaatio


Koulutus

Asiakkaan, työtoverin, alaisen ja esimiehen kohtaaminen

Ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen

Visiointi ja kehittäminen

Sosiaalisen median ja mobiilien toimintatapojen hyödyntäminen

IhaNova Oy