IhaNova Oy
Koulutus

Inhimillinen ammattitaito

Ammattitaito ei ole vain vaatimus osata, vaan jokaista ihmistä itseään. Inhimillinen ammattitaito muodostuu tunnetietoisuudesta, tunneosaamisesta, tunnevastuullisuudesta ja moraalisesta harkinnasta.

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittämisessä on kysymys kokonaisuudesta, jossa on löydettävä realistinen ja päivitetty perustehtävä / liikeidea, toimivat rakenteet, joustavat ja läpinäkyvät toimintaprosessit, osuva ja kohtaava johtaminen sekä yksilöitten ja yhteisön sielu. Yhteisö- ja verkostomanagerointia jo yli 30 vuotta verkossa ja ilman.
Koulutus

Hiljentyminen, vuorovaikutus ja luominen

Elämyksiä luonnossa ja "taiteellisesti"

Aikaa itselle ja meille
Paikka jakamiselle ja yhteisyydelle
Ilon ja onnistumisen tapahtuma

Luottamus, keskustelu ja kollaasi oppimisessa ja opetuksessa

Mobiilin, kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan työskentelyn yhdistäminen

Luennot, koulutuspäivät, koulutusprosessit ja työpajat

IhaNova Oy