IhaNova Oy (muotoilua)
(muotoilua)
Ääneenajattelua:

Tunneosaaminen

Tunneosaamisen alku on alttiudessa ja halussa kuulla ja nähdä tunteita. Sen ydin taas on kyvyssä asettua toisten ihmisten asemaan ja tilanteeseen - ja myös itseensä niin menneisyydessä, tulevaisuudessa kuin nykyisyydessäkin. Empatia on tunneosaamisen perusta.

Tunteita opitaan havaitsemaan. Tunteiden havaitseminen on tunneosaamista. Tunnetietoisuus kehkeytyy tunteiden itsehavainnon ja toisten ihmisten sekä yhteisöllisten ja kulttuuristen tunteitten havaitsemisen kautta.

Tunneosaaminen on tunteiden ilmaisemista. Voin osoittaa tunteeni välittömästi: suutun, iloitsen, hullaannun, masennun jne. Tai ilmaisen tunteeni peittäen - esimerkiksi mökötän, vaikka olenkin vihainen. Voin myös kielellisesti välittää tunnekokemukseni. Kerron kanssaihmisilleni, että olen ärsyyntynyt, viehättynyt, kiinnostunut jne. Voin myös kertoa tunteistani ja tuntemuksistani ajallisen viiveen päästä: eilen minua innosti, harmitti, suretti jne.

Tunteiden havaitsemisen ja ilmaisemisen lisäksi tunneosaaminen muodostuu tunteiden käytöstä. Tunteiden ilmaiseminen jo tavallaan on tunteiden käyttämistä. Varsinaista tunteiden käyttöä on se, että pystyn seuraamaan ja ajoittamaan käyttäytymistäni, jonka tunnemotiivina ovat puolustavat ja paljastavat tunteet - ja myös tasapainotunteet. Tämä taas liittyy jo tunnevastuullisuuteen.

Tunneosaamista on myös kulttuuritunteiden viljely. Siis se, että luon ja ylläpidän käyttäytymiselläni rohkeuden, avoimuuden, kunnioituksen, hartauden, kiitollisuuden tms. vuorovaikutusilmapiiriä.

IhaNova Oy