IhaNova Oy (muotoilua)
(muotoilua)
Ääneenajattelua:

Tunnetietoisuus

Tunnetietoisuus perustuu tunteiden tunnistamiseen. Se on yhteisleikki omien ja toisten ihmisten tunteitten kanssa.

Tahattomien ja tarkoituksellisesti hankittujen kokemusten myötä alamme nähdä itsessämme vaikuttavia tunteita. Alamme myös erottaa omat tunteemme toisten tunteista. Saamme myös kosketuksen siihen, että itsessäni vaikuttavat tunteet eivät aina olekaan minun tunteitani, vaan minuun tarttuneita toisten ihmisten tunteita.

Tunteiden tunnistaminen ja tiedostaminen etenee yhteisöllisten ja kulttuuristen tunteitten havaitsemiseen ja käsittämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöinä kannamme esimerkiksi työyhteisön rakenteista tai koko yhteiskuntaa koskettavista tapahtumista (työttömyys) alkunsa saavia tunteita, ja - ennen kuin tulemme niistä tietoisiksi - luulemme niitä omiksi ja/tai läheistemme tai työtovereittemme tunteiksi.

Tunnetietoisuus syntyy vuorovaikutustilanteiden kautta, mutta sen kehittyminen vaatii myös tunteitten omakohtaista tutkistelua. Tunnetietoisuus merkitsee myös sitä, että käsitämme tunteitten ulottuvan myös ajatuksiimme ja niiden muotoutumiseen. Se merkitsee myös, että ymmärrämme tunteitten vaikuttavan voimakkaasti toiminnalliseen käyttäytymiseemme.

Tunnetietoisuus on prosessuaalista tietoisuutta. Oikeastaan se ei suostu määrittymään joksikin: se on. Siihen liittyy emotionaalinen varmuus "toisaalta, toisaalta, mutta..."-tilanteissa.

Tunnetietoisuuden sosiaaliseen vuorovaikutuksellisuuteen liittyy ajallinen vuorovaikutuksellisuus. Tunnetietoisuudessa mennyt, nykyisyys ja tuleva ovat vuorovaikutuksellisesti samanaikaisesti läsnä.

Tunnetietoisuus ja tunneäly ovat toistensa sukulaisia, mutta ne eivät merkitse samaa. Tunneäly viittaa enemmän välittömään toiminnallisuuteen kuin tunnetietoisuus.

IhaNova Oy