IhaNova Oy (muotoilua)
(muotoilua)
Ääneenajattelua:

Tunteista

Tunteita on lukemattomia. Niihin voi upota monella tavalla. Niistä voi keskustella päiväkausia. Eikä niistä pääse selvyyteen. Se on tunteiden luonne. Toiset elävät ne ja toiset puhuvat niistä. Jotkut yrittävät antaa niille ymmärrystä lisääviä hahmoja. Tässä on yksi.

Tunteet

Tunteet ovat limittäisiä, sisäkkäisiä ja toisiaan läpäiseviä. Yhtä tunnetta ei ole olemassakaan toisista tunteista erillisenä tunteena. Esitetty sydänkuvio on eräs tapa jäsentää tunteita ja tunteiden dynamiikkaa.

Kulttuuritunteet ovat vahvimmin tahdonalaisia tunteita. Tasapainotunteet voivat raivata niille luonnollista tilaa, mutta usein kuitenkin on tartuttava rohkeuteen, avoimuuteen ja kunnioittamiseen jne.

Kulttuuritunteiden sävyttämä vuorovaikutus tekee puolustavien ja paljastavien tunteiden läpikäymisen helpommaksi. Avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä joku saattaa ajoittain jopa vapautua puolustavista ja paljastavista tunteista.

Yleensä puolustavien tunteiden - vihan, pelon, kateuden jne. - ja paljastavien tunteiden - häpeän, ahdistuksen, neuvottomuuden jne. - ilmaantumisesta ei tarvitse huolehtia. Ne kyllä tulevat pintaan, kun ovat tullakseen.

Puolustavat tunteet liittyvät tilanteisiin, joissa joku tai jokin ulkoinen uhkaa minua tai meitä. Puolustavat tunteet pistävät meidät liikkeelle - hyökkäämään, vetäytymään tai väistämään. Paljastavat tunteet sulkevat meitä itseemme. Ne kuitenkin voivat kertoa, ikään kuin opettaa meille jotakin. Ne paljastavat meitä itsellemme: häpeä vilpillisyyttämme, ahdistus tiedostamatonta itsessämme, neuvottomuus osaamattomuuttamme.

Kun pääsemme irti puolustavien ja paljastavien tunteiden otteista, tasapainotunteiden - onnen, ilon, tyytyväisyyden jne. - on mahdollista täyttää mielemme. Niistä sitten saamme voimaa kulttuuritunteiden viljelemiselle.

Kuten sanottu, tunteet eivät käytännön elämässä liiku eivätkä saa nimeä näin selkeästi ja ymmärrettävästi. Edellä esitellyt tunteet ja tunnedynamiikka voivat kuitenkin antaa intoa omien (ja toisten) tunneprosessien katselulle.

IhaNova Oy