IhaNova Oy (muotoilua)
(muotoilua)
Ääneenajattelua:

Sukupuolisuus

Historiallisesti ja sosiaalisesti muotoutuneen sukupuolen - miehen ja naisen - takana tai alkujuurilla on perimmäisiltä kokemis- ja käyttäytymistavoiltaan erilaiset ihmiset.

Yltiöpäisesti voisi väittää, että mies ja nainen ovat eri ihmislajeja. Niiden välillä on umpeenkuroutumaton kuilu, jonka yli kuitenkin voidaan rakentaa silta. Tämä silta ja sen kautta avautuva mahdollisuus yksipuolisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden täydentymiseen rikastaa ihmisten elämää, mutta se ei tee miehestä naista eikä päinvastoin.

Oman sukupuolensa löytäminen on tärkeä ja loppumaton prosessi. Seuraavat hahmollisesti ymmärrettävät ilmaisut (siis ei konkreettisesti ymmärrettävät) voivat olla virittämässä itse kunkin sukupuolensa etsimistä.

  • Miehen ominaislaatu ja vahvuus on ulkopuolisuus, joka tosin voi harhautua eristymiseen ja irtaantumiseen.
  • Naisen ominaislaatu ja vahvuus on samaistuminen, joka taas voi harhautua sulautumiseen ja itsensä kadottamiseen.
  • Voima / aggressio ja suoja / turva ovat maskuliinisia hahmoja, mutta niillä on feminiininen vastineensa.
  • Viekkaus ja hoiva ovat feminiinisiä hahmoja, joilla on myös maskuliininen ilmaus.
  • Aggressio, viekkaus, suoja ja hoiva voivat muuntua sekä rakentavaan että tuhoavaan suuntaan.

Sukupuolisuus on merkittävä voimavara ja suuntaaja, jonka merkitystä ymmärrämme käytännön tasolla vielä hyvin vähän.

IhaNova Oy